محل تبلیغات شما

گر هر سخن از رنگ رهایی می داشت
بر قامت هر قلم ردایی می داشت
آسوده بودی خلق ز تعبیر سخن 
آنگه دل هر کسی صفایی می داشت
از گفتن و بشنیدن هر یک سخنی
دلهای جهان لطف و ضیایی می داشت
مجبور نبودی به سخن توضیحی
آسوده ز هر  فکر  جدایی می داشت
یاران همه یکرنگ بودند وخوش دل
محراب عبادت چه صفایی می داشت
1398.10.02  08:17  "یسار"

می شود همه از جنس آسمان باشیم

از گل یاس و ز بوی نسترن

ماه رویی یک شبی راهم ببست

سخن ,گر ,صفایی ,ز ,رهایی ,رنگ ,رهایی می ,صفایی می ,رنگ رهایی ,گر هر ,از رنگ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

webche ماراببخش