محل تبلیغات شما
سلام ای دوستان، خوب و صمیمی به سان بازی زیبای تیمی سلام ای هم رفیقان مجازی که گشته گرم نوش و عیش و بازی الهی نام تان پاینده بادا دل و جانها به عشقی زنده بادا بود بر سفره ها تان نان و برکت بود بر سر کلاه عزّ و شوکت به هر جا دل بود از نور روشن تمام زندگی از نور روشن ز درگاه الهی امن یابید چو خورشیدی در این عالم بتابید به هر خانه که مانوس ید در آن گوارا بادتان عشق عزیزان الهی قلبتان هم شاد بادا ز غم های جهان آزاد بادا در این سودای درد و رنج غمها نباشد در میان

می شود همه از جنس آسمان باشیم

از گل یاس و ز بوی نسترن

ماه رویی یک شبی راهم ببست

بادا ,الهی ,ای ,سلام ,تان ,روشن ,سلام ای ,در این ,به هر ,بود بر ,از نور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها